Jak zweryfikować konto firmowe BitBay Pay?

W celu weryfikacji firmowego konta BitBay Pay należy skorzystać z zakładki „Zweryfikuj swoje konto”, która znajduje się na górze strony po zalogowaniu na konto. W innym wypadku można skorzystać bezpośrednio z tego linku: https://kyc.bitbay.net/ W pierwszym kroku należy wybrać weryfikację konta firmowego, a następnie postępować zgodnie z informacjami wyświetlającymi się na ekranie.

Do poprawnej weryfikacji konta firmowego wymagane będą następujące dokumenty:

 1. Dokument firmowy. W przypadku weryfikacji spółki prawa cywilnego należy załączyć aktualny wypis z CEIDG. Dla spółek prawa handlowego prosimy załączyć aktualny wypis z KRS. Należy pamiętać, aby reprezentant firmy weryfikujący konto firmowe w serwisie BitBay Pay był wpisany do CEIDG/KRS.

 2. Dokument potwierdzający siedzibę firmy. Takim dokumentem może być:


  • rachunek (za telefon, wodę, gaz, itp.). Faktury ze sklepów nie są akceptowanym dokumentem

  • potwierdzenie przelewu wychodzącego z konta firmowego
  • wyciąg z konta bankowego

  • umowa (np. z bankiem lub ubezpieczycielem), na której jest widoczna pieczątka oraz podpis. Umowa kupna/ sprzedaży samochodu bądź umowa najmu mieszkania nie są akceptowanym dokumentem. 

 3. Pierwsza i druga strona dokumentu tożsamości reprezentanta firmy - dowód osobisty lub paszport.

 4. Zdjęcie typu selfie reprezentanta firmy z dokumentem tożsamości oraz kartką z napisaną bieżącą datą.

 5. Dokument potwierdzający adres zamieszkania reprezentanta firmy, niestarszy niż 6 miesięcy. Takim dokumentem może być:


  • rachunek (za telefon, wodę, gaz, itp.). Faktury ze sklepów nie są akceptowanym dokumentem

  • potwierdzenie przelewu z konta (musisz być nadawcą przelewu)

  • wyciąg z konta bankowego

  • umowa (np. z bankiem lub ubezpieczycielem), na której jest widoczna pieczątka oraz podpis. Umowa kupna/ sprzedaży samochodu bądź umowa najmu mieszkania nie są akceptowanym dokumentem.
 6. Dokumenty udziałowców firmy (jeśli wymagane)

Uwagi:


 • maksymalny rozmiar pliku to 5 MB. Akceptowane formaty plików to .jpg, .png, .gif oraz .pdf. Plik może zawierać max 20 stron
 • dokumenty muszą być kompletne i czytelne - z widocznymi wszystkimi czterema rogami
 • załączając wygenerowany dokument prosimy o załączenie go w takiej formie, aby widoczna była informacja, że jest to dokument elektroniczny.

W przypadku pytań dotyczących weryfikacji konta, skontaktuj się z nami poprzez: [email protected]