Jak wpłacić lub wypłacić kryptowaluty?

W celu wpłaty bądź wypłaty kryptowaluty przejdź do zakładki „Rachunki” znajdującej się po lewej stronie w panelu, a następnie wybierz kryptowalutę przy użyciu której chciałbyś przeprowadzićoperację. Po wybraniu konkretnej kryptowaluty pojawią się następujące zakładki: Wpłać: w tym miejscu zostanie...

Dowiedz się więcej

Jak wpłacić waluty fiat (EUR)?

W celu wpłaty środków w walucie fiat zaloguj się do swojego konta BitBay.Następnie przejdź do zakładki "Portfele" znajdującej się w menu po lewej stronie. Wybierz walutę w której chcesz dokonać wpłaty. W przypadku wybrania opcji przelewu bankowego, pamiętaj o dokładnym skopiowaniu danych. Wpłaty ś...

Dowiedz się więcej

Jak wypłacić waluty fiat (EUR)?

W celu wypłaty środków w walucie fiat zaloguj się na swoje konto w BitBay Pay i przejdź do zakładki „Rachunki” znajdującej się w menu po lewej stronie. Wybierz walutę Twojej wypłaty i skorzystaj z naszego narzędzia systemowego, aby przesłaćśrodki z Twojego konta BitBay Pay na giełdę BitBay. Następ...

Dowiedz się więcej

Kiedy wpłata kryptowaluty zostanie dodana do mojego konta?

Środki są księgowane w serwisie BitBay Pay niezwłocznie po otrzymaniu wystarczającej ilości potwierdzeń z sieci. Czas otrzymania transferu zależny jest od obciążenia sieci (na co serwis BitBay Pay nie ma wpływu) oraz od opłaty “fee” (inaczej opłaty dla górników) przekazanej przez nadawcę transferu....

Dowiedz się więcej