Jak wpłacić lub wypłacić kryptowaluty?

W celu wpłaty bądź wypłaty kryptowaluty przejdź do zakładki „Rachunki” znajdującej się po lewej stronie w panelu, a następnie wybierz kryptowalutę przy użyciu której chciałbyś przeprowadzićoperację. Po wybraniu konkretnej kryptowaluty pojawią się następujące zakładki: Wpłać: w tym miejscu zostanie...

Dowiedz się więcej

Jak wpłacić waluty fiat (EUR)?

Aby dokonać wpłaty środków w walucie EUR na konto, przejdź do zakładki Rachunki w głównym menu dostępnym po lewej stronie witryny i wybierz walutę EUR. Teraz zostaną Ci wyświetlone dane, na które należy dokonać wpłaty. Prosimy, pamiętaj o dokładnym skopiowaniu danych, a zwłaszcza tytułu wpłaty - je...

Dowiedz się więcej

Jak wypłacić waluty fiat (EUR)?

Pamiętaj, że wypłatę przelewem możesz zlecić jedynie na swój rachunek bankowy z którego wcześniej dokonywałeś już jakiejkolwiek wpłaty! Jeśli nie aktywowałeś jeszcze swojego rachunku bankowego to wystarczy, że zlecisz wpłatę nie mniej niż 5 EUR; po zaksięgowaniu środków będziesz mógł na ten sam rac...

Dowiedz się więcej

Kiedy wpłata kryptowaluty zostanie dodana do mojego konta?

Środki są księgowane w serwisie BitBay Pay niezwłocznie po otrzymaniu wystarczającej ilości potwierdzeń z sieci. Czas otrzymania transferu zależny jest od obciążenia sieci (na co serwis BitBay Pay nie ma wpływu) oraz od opłaty “fee” (inaczej opłaty dla górników) przekazanej przez nadawcę transferu....

Dowiedz się więcej